Mellersta Nylands Brandkårsförbund

MNB

Mellersta Nylands Brandkårsförbund rf  (MNB ) är ett lokalförbund som sammanknyter brandkårer från kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Kyrkslätt och Grankulla. MNB är ett lokalförbund under Finlands Svenska Brand- och räddningsförbund (FSB ).

Vi ordnar tävlingar, säljer förtjänsttecken och ordnar lokalt FSB:s evenemang

(kongress, höst/vårmöte, ungdomsläger mm)

 

 

 

Aktuellt